Θεσσαλονίκη, Καλαμαριά - Μεταμορφώσεως 31 | Gatidis - Bakery Patisserie

Θεσσαλονίκη, Καλαμαριά - Μεταμορφώσεως 31

Location

Μεταμορφώσεως 31
Θεσσαλονίκη, Καλαμαριά
Phone: 2310 458 671
Gatidis Fresh